Bu ders, Soğuk Savaş öncesi ve sonrası Türkiye’nin iç ve dış politik hayatını ele alırken, özellikle 1923-1960 sürecindeki olayları değerlendirmektedir.