TAR0249-Kök Türk Tarihi

Kuruluşundan sonuna kadar Kök Türk Devleti'nin siyasi tarihini, bu devletin Türk kültürü içindeki yerini ve modern çağlara kadar Türklere etkilerini anlatır.