TAR316-Türk Dünyasının Meseleleri

Bu derste, Türkiye ve Türk Dünyası'nın diğer devletlerinin coğrafi konumları, ekonomik ve demografik durumları öğrenilecek, böylece söz konusu ülkelerle tarihi köken bağının farkına varılacak ve ortak bir gelecek tasavvuru planlanacaktır.