Safevi Devleti Tarihi

Safevi Devleti (1501-1736), 16. asrın başında Tebriz merkez olmak üzere Ak Koyunlu mirası üzerine kurulmuş bir Türk (Türkmen) devletidir. Safevi Devleti Tarihi adlı lisans dersimizde İsmail Bahadır Han tarafından kurulan Safevi Devleti'nin siyasi, sosyal ve dini hayatı ile ekonomik durumu hakkında öğrencilere genel hatları ile bilgiler verilecektir. Safevilerin Avrupalı devletler ile temasları, Osmanlı, Özbek ve Babür devletleri ile olan mücadeleleri anlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca Safevi araştırmaları ile öne çıkan akademisyenlerin telif ve çeviri türü eserleri okutulacaktır.