TAR278-Şamanizm ve Eski Türk Dini

Bu derste, Şamanizm ve Eski Türk Dini arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, Türk tarihi çerçevesinde ortaya konulacaktır. Bu yolla, Türk toplumunun Tanrı algısı, sosyal yaşamlarında dinin yeri ve devlet yönetiminin dinle birlikte/ona karşı tutumu tartışılacaktır.