TÜRKMEN ALFABESİ


Öğrendiği Türk lehçelerini ses bilgisi, biçim bilgisi, söz varlığı ve söz dizimi bakımından inceleyerek; Türk Lehçelerini doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine sahip olur.Last modified: Saturday, 25 November 2017, 10:41 AM