Ses Bilgisi Terimleri

1. Ses we harplar: Ses ve Harfler

2. Çekimli sesler: Ünlüler

3. Ýogyn we inçe çekimli sesler: Kalın ve İnce Ünlüler

4. Çekimsiz sesler: Ünsüzler

5. Açyk we dymyk çekimsizler: Yumuşak ve Sert Ünsüzler

6. Dymyk k, p, t, ç sesleriň açyga öwrülişi: Sert Ünsüzlerin Yumuşaması

7. Bogun: Hece

8. Söz: Kelime

9. Baş harp: Büyük Harf

10. Zatlaryň hilini aňladýan sözler: Cins İsimler

11. Hereketi aňladýan sözler: Fiiller

12. Sözlem: Cümle

-Habar sözlemi: Haber Cümlesi

-Sorag sözlemi: Soru Cümlesi

-Ýüzlenme sözlemi: Hitap Cümlesi

13. Çekimliler: Ünlüler

 -Çekimlileriň ýazuw düzgüni: Ünlülerin İmla Kuralları

-Dodak çekimlileri: Yuvarlak Ünlüler

-Dodak çekimlileriň ýazuw düzgüni: Yuvarlak Ünlülerin İmla Kuralları

-O, Ö dodak çekimlileriň ýazuw düzgüni: O, Ö Yuvarlak Ünlülerin İmla Kuralları

-U, Ü dodak çekimlileriň ýazuw düzgüni: U, Ü Yuvarlak Ünlülerinin İmla Kuralları

-y, i, u, ü çekimlileriň düşüp galyşy: ı, i, u, ü Ünlülerinin Düşmesi

14. Söz we söz bölekleri: Kelime ve Ekler

-Asyl söz we goşulmalar: Kök Kelime ve Ekler

-Söz ýasaýjy goşulmalar: Yapım Ekleri

-Söz üýtgediji goşulmalar: Çekim Ekleri

15. Sada we goşma sözler: Basit ve Birleşik Kelimeler

16. Atlar: İsimler

-Has we jyns atlar: Özel ve Cins İsimler

-Atlaryň san bilen üýtgeyşi: Tekil ve Çoğul İsimler

-Atlaryň ýöňkeme bilen üýtgeýşi: İsimlerin İyelik Ekleriyle Çekimi

-Atlaryň düşüm bilen üýtgeýşi: İsimlerin Hal Ekleriyle Çekimi

-Atlaryň manylary boýunça bölünişi: İsimlerin Anlamları Bakımından Gruplandırılması

17. Sypatlar: Sıfatlar

18. Işlikler: Fiiller

-Öten zaman işliği: Geçmiş Zaman

-Häzirki zaman işliği: Şimdiki Zaman

-Geljek zaman işliği: Gelecek Zaman

19. Söz toparlaryny tapawutlandyrmak: Kelime Gruplarının SınıflandırılmasıLast modified: Thursday, 16 November 2017, 4:23 PM