Türkmen Türkçesindeki Kelime Türleri

 1. Сөз вe сөз бөлeклeри. Гoшулмaлaр

  (Kelime ve Kelime Grupları. Ekler.)

   

 • Kelimedeki düşüncenin anlatılmasına kelimenin anlamı denir. İnsanlar birbirleriyle ilişkilerini, fikirlerini kelimeler aracılığıyla anlatıyorlar. Kelime kalıpları türlü- türlü olmaktadır. Örneğin, баш – башлык, башла, башлангыч, баш-баша gibi kelimelerin kuruluşu farklı- farklıdır.

 • Kelimeler yapı bakımından bazı kalıplara bölünür.

  Örneğin,

  сувчуларымызың kelimesi şu şekilde bölümlere ayrılır: сув-чу-лар-ымыз-ың. Bunların içinde “сув” asıl kısımdır. Diğerleri ise eklerdir. Asıl kısım ek almadan yalnız başına da kullanılır. Fakat ekler asıl kısım olmadan kullanılamazlar. Bunlar her zaman asıl kelimeye eklenerek kullanılırlar.

 • Kelimelere eklenerek yeni kelimeler yapan ya da cümlede onları birbirine bağlayarak, yakınlaştıran kelimelere ek deniliyor.

  Örneğin, ал-гы, ат-лы, иш-ле, ок-ла, оба-дан  gibi kelimelerin sonuna eklenen –гы, -лы, -ле, -ла, -дан ekler gibi.


Last modified: Sunday, 19 November 2017, 7:56 PM