Çokluk Ekleri

Adlar genelde, iki tür sayıda olurlar. Teklik ve çokluk sayısı. Adların teklik sayısı bir tekliği anlatır: китап, галам. (kitap, kalem)

Adların çokluk sayısı birden çok nesneleri anlatır: китаплар, галамлар. (kitaplar, kalemler)

Türkmen Türkçesinde çokluk sayısı, adların sonuna лар, лер ekleri ile yapılır. Лар, лер eklerine sayı ekleri denir.

Çokluk eklerini kabul etmeyen adlar şunlardır:

1.      Sayılması mümkün olmayan nesnelerin adları: яг, сүйт, ун (yağ, süt, un)

2.      El, ayak, göz gibi organların adları: эллик, җорап (eldiven, çorap)

3.      Özel adlar: Ашгабат, Москва (Aşkabat, Moskova)


Last modified: Sunday, 19 November 2017, 9:25 PM