İyelik Ekleri

  Adların cümlede değiştiğini göstermek için türetilmesine Şahıs ekleri ile türetilmesi denir. Bunlar teklik ve çokluk ile altı tür olarak türetiliyorlar.

 

 

 

Йөңкемелер

Бирлик йөңкеме гошулмалары

Көплүк йөңкеме гошулмалары

1

 

2

 

3

-ым, -им, -ум, -үм, -м

 

-ы, -ың, -уң, -үң

 

-ы, -и, -сы, -си

-ымыз, -имиз, -умуз,

-үмүз, -мыз, -миз.

-ыңыз, -иңиз, -уңуз,

-үңүз, -ңыз, -ңиз.

-ы, -и, -сы, -си.

 

 


Last modified: Sunday, 19 November 2017, 9:27 PM