Hâfız-ı Şîrâzî, İran'ın büyük şairlerinden olup özellikle gazel alanında çığır açmıştır. Hâfız'ın şiirlerinin anlaşılması Farsça klasik şiirin anlaşılmasında büyük bir mesafe almak anlamına gelmektedir. Bu nedenle lisans düzeyinde böyle bir ders düşünülmüştür.

Hâfız Şerhi derslerinde Hâfız hakkında genel bir değerlendirmeden sonra Hâfız Divanından seçilmiş gazeller okunup şerh edilmektedir.