Bu derste, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî'nin en önemli eseri Mesnevi, hem Fars dilinin inceliklerini kavramak açısından hem de Farsça ile oluşmuş klasik literatürü tanımada önemli bir örnek olduğundan metin şerhi teknikleriyle irdeleme ve çözümlemeye konu edilmektedir. Mesnevi her birine defter denilen altı (6) ciltten oluştuğundan bütün ders dönemi boyunca bu ciltlerden en az bir örnek metin seçmeye özen gösterilmektedir.

Bu ders sonunca öğrenciler, hem Mevlâna'yı ve eserlerini edebiyat tarihi derslerinde gördüklerinden daha ayrıntılı tanımış, hem tasavvuf edebiyatının önde gelen örneklerinden birini ayrıntılı olarak değerlendirmiş olacaklardır.

Asıl ders konularına girmeden önce aşağıdaki başlıklara değinilecektir:

·         Mesnevi kelimesinin kaynağı ve mesnevi terimi

·         Nazım şekli olarak mesnevinin doğuşu

·         Mesnevinin biçimi

·         Mesnevinin kullanıldığı alanlar

·         -Hamasi şiir/Destan/Epik

·         -Manzum hikâyeler

·         -Dinî-irfânî eserler

·         -Tarih kitapları

·         -Ders kitapları

·         İran Edebiyatında Mesnevi

·         Şahname

·         Nizamî’nin eserleri

·         Senâî

·         Attar

·         Mevlâna

·         Câmî