Dersi veren öğretim üyeleri: Doç. Dr. Birce TABAN, Doç. Dr. Ebru ŞENEL, Doç. Dr. Ayşe GÜRSOY, Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Dersin amacı: Lisans eğitimi yapanların mikrobiyoloji ve uygulamaları hakkında bilgi edinmelerine olanak vermek.

Dersin içeriği: Ana dersde: Mikrobiyolojinin tarihçesi ve gelişimi, mikroorganizmaların klasifikasyonları ve isimlendirilmeleri, bakteriler, fungi (küf, maya, alg, protozoa, viruslar, mikroorganizmaların beslenmesi ve gelişimi, mikroorganizmaların metabolizması, bakterilerin boyanmaları ve boyama metotları, mikroorganizmaların izolasyonları ve identifikasyonları
Uygulama dersinde ise: mikrobiyoloji laboratuvarında uyulması gereken kurallar ve mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan araç ve gereçler, aseptik teknik, mikroskop kullanımı, sterilizasyon yöntemleri, bakteri morfolojisi ve boyama [basit boyama, diferansiyel boyama (Gram boyama)], negatif boyama yöntemi (yaş preparasyon tekniği ile negatif boyama, negatif diferansiyel boyama), bakteri endosporları ve spor boyama, besiyerleri, kültür yapma ve kültürel sayım yöntemleri, direkt mikroskobik sayım yöntemleri (Breed’in yayma yöntemi ve Thoma lamı ile sayım yöntemi)

Derste kullanılan kaynaklar:  Ana dersde: Gürsel, A. (Editör). 2015. Mikrobiyoloji, Ankara Üniversitesi Yayınları No:449, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, Türkiye, 206 sayfa. ISBN: 978-605-136-189-5.

Uygulama dersinde ise: Temiz, A. 2015. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri, 6. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara,Türkiye, 291 sayfa. ISBN: 978-975-752-776-9.

Dersin öğrenme kazanımı: Öğrenciler mikrobiyoloji ve uygulamaları konusunda yetkin konuma ulaşacaktır.