Genel Mikrobiyoloji tanım, kavram ve prensiplerinin öğrenilmesi ve uygulaması