Dersi veren öğretim üyeleri: Prof. Dr. Ebru ŞENEL / Prof. Dr. Ayşe GÜRSOY

Dersin içeriği:

Bu ders süt bileşenleri, kimyasal ve teknolojik özellikleri, biyokimyasal reaksiyonlarını, süt ve ürünlerinin kalitesi üzerine etkilerini ve kaliteye etkili faktörleri belirleme yöntemlerini kapsar.

Dersin amacı: 

Temel süt kimyası ve biyokimyası bilgilerinin teorik ve pratik olarak öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır.