Süt ve ürünlerinin kalite kontrolleri için gerekli fiziksel, kimyasal, enstrumantal ve mikrobiyolojik analizlerin yapılmasında temel laboratuvar teknikleri, laboratuvarda çalışma güvenliği ve laboratuvar alet ve ekipmanları hakkında bilgi ve donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Laboratuvarda çalışma disiplini ve güvenliğini, fiziksel, kimyasal, instrumental analiz yöntemlerini, laboratuvarda kullanılan temel araç-gereçler ve cihazların özellikleri, analizde kullanılacak çözeltileri hazırlama yöntemi ve hesaplamaları, elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanmasını içerir.