İTA328 İtalyan Edebiyatında Akımlar II

Modern İtalyan edebiyatının yapıtları aracılığıyla öğrencilere İtalyanca’yı öğretmek ve okuduğunu anlama üzerinde detaylı çalışmalar yapmak. İtalyan edebiyatında görülen edebi akımları incelemek.

Eğitimci: BÜLENT AYYILDIZ